شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

احداث و نوسازی ساختمان مرکز داده های همراه اول

عنوان پروژه:احداث و نوسازی ساختمان مرکز داده های همراه اول
کارفرما:شرکت ارتباطات سیار ایران
مشاور:شرکت طرح نواندیشان
محل اجرای پروژه:شهر اهواز
شرح مختصر و هدف پروژه:تأمین مصالح و تجهیزات و عمیات اجرایی احداث و نوسازی مرکز داده (Data Center) همراه اول اهواز
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 276 تن
• کارهای فولادی سنگین: 4 تن
• قالب بندی: 6000 مترمربع
• بتن ریزی: 3200 مترمکعب