شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی مجتمع قضایی خانواده و اطفال

 

عنوان پروژه:باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی مجتمع قضایی خانواده و اطفال 
کارفرما:قوه قضاییه دادگستری کل استان تهران 
مشاور:شرکت مهندسین مشاورشورا 
محل اجرای پروژه:تهران شهر زیبا 
شرح مختصر و هدف پروژه:شرح مختصر: باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی مجتمع قضایی خانواده و اطفال شامل اجرای بتن آرملات پارکینگ، سقف کاذب، رنگ آمیزی، سنگ کاری
کارهای چوبی، تاسیسات برقی و مکانیکی با زیربنای حدود
20000 هزار مترمربع
هدف پروژه : تکمیل ساختمان مجتمع قضایی خانواده و اطفال 
احجام عملیات اجرایی:1 سقف کاذب: 14000 متر مربع
2
سنگ کاری: 2000 مترمربع
3
رنگ آمیزی: 19000 مترمربع
4
گرانیت پاششی: 3000 مترمربع
5
کمد دیواری:1000 مترمربع
6
نصب درب چوبی: 400 عدد
7
کابینت زمینی: 120 متر طول
8
اجرای کامل سالن چند منظوره
9
بتن آرملات پارکینگ: 1700 مترمربع
10
سیمانکاری : 1500 مترمربع
11
کابل کشی: 15000 متر
12
نصب چراغ: 2500 عدد
13
کانال کشی: 1000متر مربع
14
نصب دریچه بازدید و هوا: 1000 عدد
15
لوله کشی: 1500 مترطول
16
اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان