شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

تقاطع غیرهم سطح امام سجاد یاسوج

عنوان پروژه:تقاطع غیرهم سطح امام سجاد یاسوج 
کارفرما:شهرداری یاسوج 
مشاور:شرکت مهندسین مشاور پی افکن سازه 
محل اجرای پروژه:شهر یاسوج 
شرح مختصر و هدف پروژه:شرح مختصر: اجرای حدود 3200 مترمربع عرشه مرکب فولادی- بتنی (4 دهانه) و اجرای رمپ های دسترسی (ورودی و خروجی) و اجرای گنارگذر
هدف پروژه : کاهش ترافیک عبوری از روی پل های اول و دوم روی رودخانه بشار و تسهیل ارتباط با بیمارستان امام سجاد یاسوج
احجام عملیات اجرایی:
  • عملیات خاکی و سنگی : 90000 مترمکعب
  • آرماتوربندی : 700 تن
  • قالب بندی : 8000 مترمربع
  • بتن ریزی : 7000 مترمکعب
  • کارهای فولادی سنگین : 800 تن
  • کارهای فولادی سبک : 40 تن