شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه باند دوم تونل آزادی ایلام

عنوان پروژه:عملیات اجرایی باند دوم قطعه دو محور ایلام 
کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 

مشاور:

مهندسین مشاور فربر 
محل اجرای پروژه :

ایلام

انجام عملیات اجرایی :

1 – خاکبرداری : 110000 متر مکعب

2 -خاکریزی : 100000 مترمکعب

3- حفاری تونل : 1530 متر طول

4- قاب گذاری تونل : 2500000 کیلوگرم

5- شاتکریت : 400000 متر مربع

6- قالب بندی : 60000 مترمربع

7- بتن ریزی : 25000 متر مکعب

8 – آرماتور بندی : 1600 تن

شرح مختصر و هدف پروژه :

اجرای باند دوم بخش از تونل آزادی به همراه مسیر خروجی به منظور تسهیل ترافیک ورود و خروج به شهر ایلام و کاهش ترافیک عبوری مسیر کربلا