شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

تکمیل عملیات ساختمان مجتمع قضایی کرمانشاه

عنوان پروژه:تکمیل عملیات باقیمانده ساختمان ومحوطه ساختمان مجتمع قضایی کرمانشاه 
کارفرما:دادگستری کل استان کرمانشاه 
مشاور:مهندسین مشاور پوینده نقش 
محل اجرای پروژه:میدان امام حسین کرمانشاه 
شرح مختصر و هدف پروژه:تکمیل دیوار چینی داخلی و خارجی ساختمان اصلی
اجرای عملیات نازک کاری ساختمان اصلی
اجرای نمای ساختمان اصلی
اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
اجرای عملیات ساخت ساختمان های جانبی محوطه
اجرای عملیات محوطه سازی پروژه
احجام عملیات اجرایی:آرماتوربندی: 80،000 کیلوگرم
کارهای فولادی سنگین: 60،000 کیلوگرم
کارهای فولادی سبک: 35،000 کیلوگرم
کارهای آلومینیومی: 20،000 کیلوگرم
اندود سیمانی: 20،000 مترمربع
اندود گچی: 40،000 مترمربع
سنگ نما، سنگ کف، سنگ محوطه و…: 25،000 مترمربع
سیم: 162،000 مترطول
50،000 متر طول :P.V.C لوله