شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهم سطح و پل دهکده گهرپارک سیرجان

عنوان پروژه:احداث مسیر ورودی و تقاطع های غیر هم سطح سایت دهکده گردشگری گهر پارک 
کارفرما:شرکت توسعه ، عمران  و مدیریت منطقه گل گهر 

مشاور:

مهندسین مشاور طرح گارنو 
محل اجرای پروژه :

کرمان

انجام عملیات اجرایی :

1 – عملیات خاکی : 70000 متر مکعب

2 – حفاری شمع : 500 متر طو

3-  کارهای فولادی سنگین : 450 تن

4- کار های فولادی سبک : 1100 تن

5- بتن ریزی : 10000 متر مکعب

6- روسازی : 50000 متر مربع

شرح مختصر و هدف پروژه :

احداث سه دستگاه پل و احداث رمپ های دسترسی به سایت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان منظور دسترسی ایمن به پارک