شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه عسلویه ساختمان صنعتی اداری پتروشیمی نوری

عنوان پروژه:عملیات پایدار سازی ترانشه و ساخت کارگاه بتنی پتروشیمی نوری 
کارفرما:شرکت پتروشیمی نوری 

مشاور:

جهان پی سامان 
محل اجرای پروژه :

بوشهر 

انجام عملیات اجرایی :

1 – عملیات خاکی : 24000 متر مکعب

2- عملیات تحکیم : 2500 متر مربع

3- آرماتور بندی : 900 تن

4 – قالب بندی :7000 متر مربع

5- بتن ریزی : 6500 متر مکعب 

شرح مختصر و هدف پروژه :

عملیات ساخت سوله صنعتی با زیر بنای 3000 متر مربع و ارتفاع 12 متر با کابری work shop و احداث ساختمان اداری 4 طبقه با زیر بنای 2300 متر مربع و پایدار سازی و احداث دیوار حانل محافظ فلر سایت پتروشیمی نوری