شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه توسعه سالن فولادسازی فولاد خوزستان

عنوان پروژه:عملیات توسعه سالن فولادی سازی از ضلع شمال شرکت فولاد خوزستان 
کارفرما:شرکت فولاد خوزستان 

مشاور:

مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب  
محل اجرای پروژه :

خوزستان 

انجام عملیات اجرایی :

1- کارهای فولادی سنگین 2700 تن

2- آرماتور بندی 560 تن

3- بتن ریزی 5700 متر مکعب

4- حفاری شمع 400 متر طول  

شرح مختصر و هدف پروژه :

 توسعه سالن فولاد سازی ضلع شمالی شرکت فولاد خوزستان به مساحت 5800متر مربع