شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ایستگاه بارگیری گاز مایع پالایشگاه اصفهان

عنوان پروژه:عملیات ساختمان و نصب یوتیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان 
کارفرما:شرکت طراحی و ساخت نفت 
مشاور: 
انجام عملیات اجرایی :

پالایشگاه اصفهان 

1 – پیوینگ بتنی36000متر مربع

2 -بکفیل 14000 متر مربع

3 – بتن ریزی 12000 متر مربع

4- قالب بندی 13000 متر مربع

5 – آرماتوربندی  300 تن

6 – لوله گذاری 35000 متر طول

7 – خاکبرداری 26000 متر مکعب

شرح مختصر و هدف پروژه:تامین مصالح و انجام عملیات اجرایی ساختمان و نصب واحد بارگیری گاز مایع اعم از سیویل ، سازه ،معماری، تاسیسات مکانیکی و لوله کشی زیر زمینی و سایر کار های تکمیلی مرتبط مربوط به پروژه تیلیتی و آفسایت شرکت پالایش نفت اصفهان