شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تونل دشتک- شهرکرد

عنوان پروژه:احداث تونل دشتک
کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری
مشاور:شرکت مهندسین مشاور بهین تردد پارس
محل اجرای پروژه:استان چهار محال و بختیاری- فارسان
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث یک دستگاه تونل به طول 1550 متر به همراه راههای دسترسی ورودی و خروجی تونل جهت برقراری ارتباط بین استان چهار محال و بختیاری و استان خوزستان
احجام عملیات اجرایی:• حفاری روباز: 200,000 مترمکعب
• حفاری زیر زمینی: 205,000 مترمکعب
• کارهای فولادی: 1,800 تن
• بتن ریزی: 23,000 مترمکعب
• قالب بندی: 43,000 مترمربع
• بتن پیش ساخته: 1,300 مترمکعب