شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه خوابگاه دانشجویی علوم پزشکی کرمانشاه

عنوان پروژه:تکمیل خوابگاه دانشجویی 400 نفره پسران کرمانشاه  
کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

مشاور:

مهندسین مشاور آهون 
محل اجرای پروژه :

کرمانشاه 

انجام عملیات اجرایی :

1- پانل سه بعدی 20000 متر مربع

2- شاتکریت 62500 متر مربع

3- کاشی و سرامیک 16000 متر مربع

4- پوشش ضد حریق 9500 متر مربع

5- سنگ پلاک 2500 متر مربع

6- آجر نما 4200 متر مربع 

شرح مختصر و هدف پروژه :

 اجرای عملیات تکمیل خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی با اسکلت فلزی به مساحت 9000 متر مربع شامل عملیات تقویت و تکمیل اسکلت فلزی ، سفتکاری و نازک کاری و نمای ، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی