شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه مترو تهران

عنوان پروژه:اجرای کارهای باقیمانده خط 4 مترو تهران (حدفاصل ایستگاه های ارم سبز تا نیروی هوایی)
کارفرما:شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
مشاور:مهندسین مشاور سازبن پژوه
محل اجرای پروژه:شهر تهران
شرح مختصر و هدف پروژه:اجرای عملیات تکمیل ایستگاه ها و هواکش های میان تونلی و تأسیسات جنبی خط 4 مترو تهران در 15 نقطه از مسیر (حدفاصل ایستگاه ارم سبز تا ایستگاه نیروی هوایی) شامل:
• اجرای کامل گالری های دسترسی، گالری های هوارسان و هواکش های میان تونلی، شامل حفاری تونلی، احداث شفت، اجرای سازه نگهبان و اجرای لاینینگ و سازه های اصلی.
• احداث دسترسی های تکمیلی ایستگاه ها، سالن بلیط، طبقه هواساز، سکوی قطار، شفت آسانسور و . . .
• اجرای عملیات نازک کاری کلیه قسمت های احداثی.
• اجرای تأسیسات برقی، مکانیکی و سیستم آتش نشانی.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 2.800 تن
• کارهای فولادی سنگین: 2.700 تن
• قالب بندی: 90.000 مترمربع
• بتن ریزی: 45.000 مترمکعب
• حفاری تونلی:  48.000 مترمکعب
• عملیات خاکی: 70.000 مترمکعب
• کاشی، سرامیک، موزائیک: 20.000 مترمربع
• سنگ نما: 12.000 مترمربع