شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ساختمان 301 کارخانه آندسازی اراک

عنوان پروژه:اجرای عملیات تاسیسات زیر ساخت کارخانه آندسازی اراک 
کارفرما: شرکت کربن صنعت امیر کبیر        

 مشاور:

مهندسین مشاور ایمن تقاطع         
محل اجرای پروژه :

استان مرکزی

انجام عملیات اجرایی :

1 – عملیات خاکی : 75000 مترمکعب

2 – آرماتور بندی : 400 تن

3-  قالب بندی : 13500 متر مربع 

4- بتن ریزی : 8000 متر مکعب

5- اجرای شبکه آبرسانی پلی اتیلن : 9000 متر طول

6- اجرای شبکه فولادی :6700 متر طول

7 – اجرای کابل های فشار ضعیف و متوسط :54000 متر طول

8- کابل شبکه :6000 متر طول

شرح مختصر و هدف پروژه :

اجرای کلیه عملیات لوله گذاری ،کابل گذاری و ایجاد کانال های آّ و فاضلات و احداث دکل و تیرهای برق و روشنایی و سایر تاسیسات زیر ساختی محوطه کارخانه آند سازی اراک