شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ایستگاه راه آهن سفید دشت

عنوان پروژه:عملیات اجرایی احداث ساختمان های اصلی،جنبی و محوطه سازی ایستگاه راه اهن های سپید دشت
کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور:

مهندسین مشاور پل میر
محل اجرای پروژه :

چهارمحال بختیاری

انجام عملیات اجرایی :

1 – آرماتوربندی : 510000 کیلوگرم

2 -قالب بندی : 7000 متر مربع

3 – بتن ریزی : 3700 متر مکعب

4- کارهای فولادی : 250000 کیلوگرم

5 – کرتین وال : 1000 متر مربع

6 – لوله گذاری 35000 متر طول

7 – خاکبرداری 26000 متر مکعب

شرح مختصر و هدف پروژه :

احداث ساختمان های اصلی ، جنبی و محوطه سازی ایستگاه راه آهن سپید دشت در محور راه آهن مبارکه – سفید دشت – شهرکرد