شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه وردآورد

عنوان پروژه:پروژه عملیات اجرایی تکمیل ساختمان مرکزی، پایگاه پشتیبانی، اطلاعات و آمار جمعیتی کشو (سایت ورودآورد) و محوطه سازی مربوطه 
کارفرما:سازمان ثبت احوال کشور  
مشاور:شرکت مهندسان مشاور گروه معماران ایران 
محل اجرای پروژه:اتوبان تهران کرج – جنب پمپ بنزین ابتدای خیابان وردآورد  
شرح مختصر و هدف پروژه:عملیات اجرایی تکمیل ساختمان مرکزی، پایگاه پشتیبانی، اطلاعات و آمار جمعیتی کشو (سایت ورودآورد) و محوطه سازی مربوطه 
احجام عملیات اجرایی:• عملیات اجرای سنگ پلاک : 1500 مترمربع
• عملیات اجرای فولادی سنگین : 30 تن
• عملیات اجرای بتن ریزی : 700 مترمکعب
• عملیات اجرای سرامیک : 4000 مترمربع
• عملیات اجرای بنایی با سنگ : 3500 مترمکعب