شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم

عنوان پروژه:اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات ساختمانهای کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم 
کارفرما:شرکت آلومینای ایران 
مشاور:مهندسین مشاور ناموران 
محل اجرای پروژه:خراسان شمالی، جاجرم 
شرح مختصر و هدف پروژه:اجرای نازک کاری و تاسیسات ساختمان های کنترل روم
اجرای ساختمان های پست برق
اجرای دیوار آتش
اجاری داکتها و لوله های تاسیساتی
محوطه سازی و آسفالت جاره های دسترسی 
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی: 100 تن
• قالب بندی: 10.000 مترمربع
• بتن ریزی: 2.000 مترمکعب
• کارهای فولادی سنگین: 500 تن
•نصب داکتهای تاسیسات: 300 تن
. آسفالت : 10،000 متر مربع