شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ساختمان سرم سازی واکسن رازی مرند

عنوان پروژه:احداث سازه ساختمان تولید واکسن آنفولانزای طیور 
کارفرما:موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
مشاور:شرکت مهندسین مشاور خاک سنگ سازه 
محل اجرای پروژه:شهر مرند
شرح مختصر و هدف پروژه:شرح مختصر: عملیات اجرایی ساختمان تولید واکسن آنفولانزای طیور شامل خاکبرداری، اجرای فونداسیون، اسکلت فولادی، سقف کامپوزیت، تأسیسات برقی و مکانیکی با زیربنای حدود 5700 مترمربع
هدف پروژه : احداث ساختمان جهت تولید واکسن آنفولانزای طیور
انجام عملیات اجرایی:1- عملیات خاکی: 16000 متر کعب
2- کارهای فولادی سنگین : 400 تن
3- آرماتوربندی : 200 تن
4- قالب بندی : 12000 مترمربع
5- بتن ریزی : 3000 مترمکعب
6- پوشش ضد حریق اسکلت فولادی : 30000 مترمربع
7- اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان