شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ایستگاه زینبیه خط 2 مترو اصفهان

عنوان پروژه:عملیات اجرایی سازه ایستگاه زینبیه خط 2 مترو اصفهان
کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مدیر طرح:مهندسین مشاور زاینداب
مشاور:مهندسین مشاور تلاش نقش جهان
محل اجرای پروژه:شهر اصفهان
شرح مختصر و هدف پروژه:اجرای شمع های سازه ای مربوط به رمپ تونل دسترسی
اجرای دال روی شمع ها و اجرای تونل های دسترسی به روش NATM
اجرای تونل پاترول رو در طول محور ایستگاه به روش NATM
اجرای سازه های نگهبان به روش ریب و شمع
اجرای شمع های مرحله دوم فونداسیون  ، دیوارها و سقف ایستگاه به روش Top Down
اجرای دسترسی ها و پله فرار ها و گالری های مربوطه به روش Cut & Cover
احجام عملیات اجرایی:آرماتوربندی: 6،100 تن
کارهای فولادی: 2550 تن
قالب بندی : 47،000 متر مربع
بتن ریزی: 56،000 متر مکعب
حفاری تونل: 400 متر طول
عملیات خاکی: 174،000 مترمکعب
اجرای شمع: 6،800 متر طول
اجرای نیلینگ: 21،000 متر طول
اجرای مش و شات کریت: 15،000 متر مربع