شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

عملیات تکمیلی مسیر مترو مهرشهر

عنوان پروژه:عملیات تکمیلی مسیر مترو حدفاصل ایستگاه گلشهر تا پایانه مهرشهر
کارفرما:شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مشاور:مهندسین مشاور رهساز طرح
محل اجرای پروژه:استان البرز- کرج
شرح مختصر و هدف پروژه:زیرسازی ریلی مسیر مترو حدفاصل ایستگاه گلشهر تا پایانه مهرشهر کرج به طول 1800 متر به انضمام اجرای ابنیه مربوطه شامل:
• دیوار حائل بتنی به ارتفاع 8 تا 12 متر
• کانال جمع آوری آب های سطحی به موازات مسیر ریلی به طول 1800 متر
• احداث پل امام زاده محمد به صورت باکس بتنی با دهانه 20 متر
• فنس حریم مسیر ریلی به طول 1800 متر
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی: 2,500 تن
• کارهای فولادی: 400 تن
• بتن ریزی: 73,000 مترمکعب
• قالب بندی: 95,000 مترمربع
• بتن پیش ساخته: 3,000 مترمکعب
• عملیات خاکی: 350,000 مترمکعب