شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

در حال حاضر شرکت دارای 340 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و ثابت ایستگاهی می باشدکه بر توانمندی این شرکت در اجرای پروژه های عمرانی افزوده است. از جمله ماشین آلات شرکت می توان دستگاه حفار، جامبو دریل، انواع جرثقیل ها، لودر، بلدوزر، انواع بیل مکانیکی و گریدر را نام برد.

 

عنوان

سنگیننیمه سنگینسبکثابت ایستگاهیتعداد کل

تعداد

731634064

340

درصد

21%48%12%19%

100%