شرکت نصیر عمران آریا
Isfahan office address: Isfahan - Imam Khomeini Street - Basij Street

در حال حاضر شرکت دارای 340 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین، سبک و ثابت ایستگاهی می باشدکه بر توانمندی این شرکت در اجرای پروژه های عمرانی افزوده است. از جمله ماشین آلات شرکت می توان دستگاه حفار، جامبو دریل، انواع جرثقیل ها، لودر، بلدوزر، انواع بیل مکانیکی و گریدر را نام برد.

 

عنوان

سنگین نیمه سنگین سبک ثابت ایستگاهی تعداد کل

تعداد

73 163 40 64

340

درصد

21% 48% 12% 19%

100%