شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

مخازن و ایستگاه های پمپاژ آب شهرک صنعتی دارویی برکت-کرج

عنوان پروژه:مخازن و ایستگاه های پمپاژ آب ،شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی دارویی برکت
کارفرما:شرکت شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز
مشاور:مهندسین مشاور هراز راه
محل اجرای پروژه:استان البرز، شهر کرج
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث شبکه آبرسانی، آبیاری و انتقال فاضلاب شهرک صنعتی دارویی برکت شامل:
• احداث خطوط آبرسانی و آبیاری به طول تجمعی 42.000 مترطول
• احداث خطوط انتقال فاضلاب به طول تجمعی 14.000 مترطول
• دو عدد مخزن بتنی زمینی، هر یک به حجم 5.000 متر مکعب
• یک عدد استخر خاکی (لاگون)، به حجم 30.000 متر مکعب
• یک عدد مخزن فولادی هوایی به حجم 120 متر مکعب، جهت تأمین آب شرب
احجام عملیات اجرایی:• عملیات خاکی: 65.000 مترمکعب
• تعداد انشعابات آبرسانی: 220 انشعاب
• تعداد انشعابات فاضلاب: 220 انشعاب
• منهول فاضلاب: 200 عدد
• آرماتوربندی: 550 تن
• قالب بندی: 10.000 مترمربع
• بتن ریزی: 6.000 مترمکعب
• کارهای فولادی سنگین: 50 تن
• عملیات خاکی: 100.000 مترمکعب