شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهم سطح بزرگراه آزادگان- بزرگراه سعید آباد

عنوان پروژه: تقاطع غیرهم سطح بزرگراه آزادگان- بزرگراه سعید آباد 
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 
مشاور: مهندسین مشاور اردام 
محل اجرای پروژه: شهر تهران، بزرگراه آزادگان 
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث یک تقاطع غیرهم سطح دو سطحی در محل تقاطع بزرگراه آزادگان با بزرگراه سعید آباد-ساوه، به صورت روگذر، شامل دو پل موازی، رمپ ها و 4 عدد لوپ دسترسی که دارای طول تجمعی 1.400 متر می باشد.
سازه عرشه این پل ها از نوع کامپوزیت بوده و متشکل از باکس فولادی به همراه دال بتنی می باشد که دارای طول تجمعی 220 متر و عرض تجمعی 47 متر می باشد.
احجام عملیات اجرایی:• مساحت عرشه پلها: 5.200 مترمربع
• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 2.000 تن
• کارهای فولادی سنگین: 1.000 تن
• عملیات خاکی: 1.000.000 مترمکعب
• قالب بندی: 26.000 مترمربع
• بتن ریزی: 20.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 5.200 مترطول