شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تأسیسات ساخت آندسازی اراک

عنوان پروژه:پروژه احداث کارخانه آندسازی کربن صنعت امیرکبیر اراک 
کارفرما:شرکت کربن صنعت امیرکبیر 
مشاور:شرکت مهندسین مشاور ایمن تقاطع 
محل اجرای پروژه:شهر اراک
شرح مختصر و هدف پروژه:شرح مختصر: اجرای کلیه عملیات لوله گذاری، کابل گذاری و ایجاد کانال های آب و فاضلاب و احداث دکل ها و تیرهای برق و روشنایی و سایر تاسیسات زیرساختی محوطه کارخانه آند سازی اراک
هدف پروژه : احداث کارخانه آند سازی کربن صنعت امیرکبیر اراک
احجام عملیات اجرایی:
 • عملیات خاکی: 75000 متر کعب
 • آرماتوربندی : 400 تن
 • قالب بندی : 13500 مترمربع
 • بتن ریزی : 8000 مترمکعب
 • اجرای شبکه فاضلاب: 5464 مترطول
 • اجرای شبکه آبرسانی پلی اتیلن: 8696 مترطول
 • اجرای شبکه فولادی(درز دار): 1800 مترطول
 • اجرای شبکه آتش نشانی فولادی: 881 مترطول
 • اجرای کابل های فشار متوسط: 6595 مترطول
 • اجرای کابل های فشار ضعیف:39915 مترطول
 • کابل شبکه:4970 مترطول
 • کابل های تلفن:3000 مترطول
 • چراغهای آزاد:134 عدد