شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ایستگاه متروی میدان شهداء- مشهد

عنوان پروژه:عملیات اجرایی ایستگاههای N3-G4 خطوط مترو 3 و 4 میدان شهدای مشهد
کارفرما:شرکت راه آهن شهری مشهد و حومه
مشاور:مهندسین مشاور سازبن پژوه
محل اجرای پروژه:شهر مشهد
شرح مختصر و هدف پروژه:اجرای عملیات ایستگاههای خط سوم (N3)، خط چهارم (G4) میدان شهدا ی مشهد به روش ریب و شمع در تراز 30متر زیر سطح آب زیرزمینی.
• اجرای کامل گالری های دسترسی، گالری های پیشروی سرشمع و پاترول رو  شامل حفاری تونلی، اجرای سازه نگهبان و اجرای لاینینگ و سازه های اصلی.
• احداث دسترسی های تکمیلی ایستگاه ها، سالن بلیط، سکوی قطار و . . .
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 5250 تن
• کارهای فولادی سنگین: 5.00 تن
• قالب بندی: 15.000 مترمربع
• بتن ریزی: 46.000 مترمکعب
• حفاری تونلی:  75.000 مترمکعب