شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهم سطح بعثت – همدان

عنوان پروژه: طرح و ساخت تقاطع غیرهم سطح بعثت 
کارفرما: شهرداری همدان 
مشاور همکار: مهندسین مشاور هگـــزا 
نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC) 
محل اجرای پروژه:  شهر همدان 
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهم سطح دو سطحی، به صورت زیرگذر شامل عرشه های زیرگذر و رمپ های ورودی و خروجی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• زیرگذر دارای طول تجمعی 580 متر و عرض 17 متر بوده که عرشه های آن از نوع دال بتنی درجاریز و روش اجرای آنها به صورت کند و پوش (Cut-and-Cover) می باشد.
عرشه های زیرگذر از 4 پارت جداگانه تشکیل شده است که 2 پارت از آنها در قسمت میانی زیرگذر و در محل تلاقی بلوارهای متعامد بر امتداد زیرگذر میباشد و 2 پارت دیگر نیز با کاربری دوربرگردان و در طرفین پارت های میانی قرار گرفته اند.
• سازه دیواره های حائل زیرگذر از نوع دیوار بتنی بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 800 تن
• قالب بندی: 9.000 مترمربع
• بتن ریزی: 11.000 مترمکعب
• دیوار پیش ساخته: 4.200 مترمربع
• عملیات خاکی: 76.000 مترمکعب
• آسفالت: 1.700 تن