شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیرهمسطح بعثت – همدان

عنوان پروژه:طرح و ساخت تقاطع غیرهمسطح بعثت
کارفرما:شهرداری همدان
مشاور همکار:مهندسین مشاور هگـــزا
نوع قرارداد:طرح و ساخت (EPC)
محل اجرای پروژه: شهر همدان
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت یک تقاطع غیرهمسطح دو سطحی، به صورت زیرگذر شامل عرشه های زیرگذر و رمپ های ورودی و خروجی، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محل تقاطع.
• زیرگذر دارای طول تجمعی 580 متر و عرض 17 متر بوده که عرشه های آن از نوع دال بتنی درجاریز و روش اجرای آنها به صورت کند و پوش (Cut-and-Cover) می باشد.
عرشه های زیرگذر از 4 پارت جداگانه تشکیل شده است که 2 پارت از آنها در قسمت میانی زیرگذر و در محل تلاقی بلوارهای متعامد بر امتداد زیرگذر میباشد و 2 پارت دیگر نیز با کاربری دوربرگردان و در طرفین پارت های میانی قرار گرفته اند.
• سازه دیواره های حائل زیرگذر از نوع دیوار بتنی بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 800 تن
• قالب بندی: 9.000 مترمربع
• بتن ریزی: 11.000 مترمکعب
• دیوار پیش ساخته: 4.200 مترمربع
• عملیات خاکی: 76.000 مترمکعب
• آسفالت: 1.700 تن