شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه دانشگاه اصفهان

عنوان پروژه:تکمیل سالن چند منظوره ورزشگاه ولایت دانشگاه اصفهان 
کارفرما:دانشگاه اصفهان 
مشاور:مهندسین طرح و توسعه بلند پایه 
محل اجرای پروژه:شهر اصفهان 
شرح مختصر و هدف پروژه:تکمیل سالن چند منظوره با زیر بنای 8000 مترمربع و کاربری های بدنسازی ، پینگ و پنگ، بولینگ ،تیراندزی،بیلیارد و اجرای اسکلت فلزی سالن اصلی با کاربری (فوتسال -والیبال – بسکتبال -هندبال) و پوشش سقف ساندویچ پانل
• احداث ساختمان های جانبی با کاربری ها اداری و اتاق های تاسیساتی
• اجرای تجهیزات و تأسیسات برقی و مکانیکی. 
احجام عملیات اجرایی:  • اجرای اسکلت فلزی سالن اصلی و سالن بدنسازی و پینگ پینگ : 300 تن
• عملیات خاکی: 7000 مترمکعب
• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 70 تن
• قالب بندی: 2000 مترمربع
• بتن ریزی: 1000مترمکعب
• پوشش ساندویچ پانل: 5000 مترمربع