شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه ایستگاه مترو شهید علیخانی- اصفهان

عنوان پروژه:اجرای کارهای باقیمانده ایستگاه مترو شهید علیخانی 
کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه 
مشاور:مهندسین مشاور آمود 
محل اجرای پروژه:شهر اصفهان 
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث طبقات فوقانی ایستگاه مترو با کاربری تجاری-اداری در دو طبقه به مساحت تجمعی 8.000 متر مربع و اجرای نازک کاری بخش ورودی ایستگاه شامل اجرای دیوار، کناف سقفی و دیواری، سنگ فرش، واش بتن و . . .
سازه ایستگاه و طبقات فوقانی از نوع بتنی با سقف های متشکل از تیر درجاریز و دال دوطرفه می باشد. 
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی: 550 تن
• قالب بندی: 15.000 مترمربع
• بتن ریزی: 3.500 مترمکعب
• اسکافلدبندی: 37.000 مترمکعب
• نازک کاری ورودی ایستگاه: 750 مترمربع