شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تونل، تقاطع غیرهم سطح و پارکینگ غدیر- قم

عنوان پروژه:طرح و ساخت مجموعه تونل، تقاطع غیرهم سطح و پارکینگ غدیر (عمار یاسر)
کارفرما:شهرداری قم
مشاور همکار:مهندسین مشاور هگـــزا
نوع قرارداد:طرح و ساخت (EPC)
محل اجرای پروژه:شهر قم
شرح مختصر و هدف پروژه:طراحی و ساخت پروژه ای شامل تونل، تقاطع غیرهم سطح سه سطحی و پارکینگ، با هدف تسهیل تردد ترافیک عبوری از محورهای اطراف حرم حضرت معصومه، به واسطه انتقال ترافیک به تراز های 1- و 2- تقاطع
1) تونل زیرگذر با هدف دو سطحی نمودن بلوار عمار یاسر، به طول 1.400 متر، عرض متغیر بین 24 تا 55 متر و مساحت 50.000 مترمربع.
2) تقاطع غیرهم سطح سه سطحی به صورت زیرگذر در محل تلاقی بلوار عمار یاسر با محور پیامبر اعظم در ترازهای 1- و 2-
3) پارکینگ در تراز 1- ، به مساحت 9.000 متر مربع و ظرفیت پارک 450 اتومبیل.
عرشه کلیه سازه ها از نوع دال مجوف بتنی درجاریز بوده که به روش Top-Down اجرا شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی: 10.000 تن
• قالب بندی: 83.000 مترمربع
• بتن ریزی: 70.000 مترمکعب
• حفاری و اجرای شمع: 20.000 مترطول