شرکت نصیر عمران آریا
آدرس دفتر اصفهان: اصفهان- خيابان امام خميني- خيابان بسيج

پروژه تقاطع غیر هم سطح محمدیه- قزوین

عنوان پروژه:تقاطع غیرهمسطح محمدیه
کارفرما:شهرداری محمدیه
مشاور:مهندسین مشاور هراز راه
محل اجرای پروژه:استان قزوین، شهر محمدیه
شرح مختصر و هدف پروژه:احداث یک تقاطع غیرهمسطح دو سطحی در محل تقاطع آزادراه کرج-قزوین با بلوار شهید مطهری به صورت روگذر، شامل دو پل موازی، رمپ ها و 4 عدد لوپ دسترسی که دارای طول تجمعی 1.200 متر می باشد.
• سازه عرشه این پل ها از نوع کامپوزیت با قوس فولادی بوده که طول 70 متر و عرض 26 متر داشته و طول بلندترین دهانه آن 37 متر بر روی آزادراه کرج-قزوین می باشد.
• دیوار حائل رمپها از نوع خاک مسلح با ژئوگرید بوده که با قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داده شده اند.
احجام عملیات اجرایی:• آرماتوربندی و کارهای فولادی سبک: 900 تن
• کارهای فولادی سنگین: 440 تن
• عملیات خاکی: 780.000 مترمکعب
• لایه ژئوگرید: 50.000 مترمربع
• آسفالت: 12.000 تن
• قالب بندی: 10.000 مترمربع
• بتن ریزی: 7.500 مترمکعب
• بتن پیش ساخته: 1.640 مترمکعب